УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  • Минимално входящо образователно ниво – завършено средно образование.
  • Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Асистент на лекаря по денталната медицина”, което се удостоверява с медицинско свидетелство;
  • молба – по образец с трите имена, адрес, телефон и е-mail.
  • копие от дипломa
  • медицинско от личен лекар

Организационна форма: квалификационен курс
Срок на обучението – 960 часа
Форма на обучение: e дневна, дистанционна, кореспондентска, съботно-неделна.

Цената на курса е:

  • АСИСТЕНТ НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 2690 лв.

За записване е необходимо да бъдат заплатени 10 % – 269 лв.

Останалата част от сумата се заплаща на 2 равни вноски по време на обучението.

Ако курсист заплати наведнъж пълния размер на таксата – ползва 10 % отстъпка.

За записване и консултации – всеки петък от 10.00 до 17.00 ч. ул. ”Бачо Киро”№16 ет.1 ап.4. или на телефони: 0887 445 738;

Електронна форма за записване: http://hippocratesbg.com/?cat=17

E-mail адрес: hypokrat@abv.bg

Начин на плащане: банков превод

IBAN: BG38BPBI79401067015602 BIC: BPBIBGSF

Пощенска банка

ЦПО „Хипократ”

Вашият коментар

Call Now ButtonСвържи се с нас по телефона