Условия за ползване

Правила и условия

Настоящите Условия уреждат Вашия достъп до, използването на цялото съдържание, Продукти и Услуги, достъпни на уебсайта https://www.hippocratesbg.com („Услугата“), управляван от Център за професионално обучение \“Хипократ\“ („нас“, „ ние“ или „наши“).

Достъпът ви до нашите услуги зависи от приемането от ваша страна, без промяна, на всички правила и условия, съдържащи се тук, и всички други правила и политики за работа, публикувани и които могат да бъдат публикувани от време на време от нас.

Моля, прочетете внимателно Споразумението, преди да получите достъп или да използвате нашите Услуги. Като осъществявате достъп или използвате която и да е част от нашите Услуги, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от условията на Споразумението, тогава нямате право на достъп или използване на нашите Услуги.

Интелектуална собственост

Споразумението не прехвърля от Нас към Вас никаква Наша интелектуална собственост или интелектуална собственост на трета страна и всички права, право на собственост и лихва върху и към такава собственост ще останат (както между страните) единствено на Център за професионално обучение \“Хипократ\“ и неговите лицензодатели.

Услуги на трети страни

При използването на Услугите можете да използвате услуги, продукти, софтуер, вграждания или приложения на трети страни, разработени от трети страни („Услуги на трети страни“).

Ако използвате услуги на трети страни, разбирате, че:

Всяко използване на услуга на трета страна е на ваш собствен риск и ние няма да носим отговорност пред никого за уебсайтове или услуги на трети страни.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние няма да носим отговорност за никакви щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването на каквото и да е такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уеб сайтове или услуги.
Сметки

Когато използването на която и да е част от нашите Услуги изисква акаунт, вие се съгласявате да ни предоставите пълна и точна информация, когато се регистрирате за акаунт.

Вие ще носите пълната отговорност за всяка дейност, която се извършва под вашия акаунт. Вие носите отговорност за поддържането на информацията в акаунта ви актуална и за защитата на вашата парола.

Вие носите отговорност за поддържането на сигурността на вашия акаунт, който използвате за достъп до Услугата. Няма да споделяте или злоупотребявате с вашите идентификационни данни за достъп. Трябва да ни уведомите незабавно за всяко неразрешено използване на вашия акаунт или след като разберете за друг пробив в сигурността.

Прекратяване на договора

Можем да прекратим или спрем достъпа ви до всички или част от нашите Услуги по всяко време, със или без причина, със или без предизвестие, което влиза в сила незабавно.

Ако желаете да прекратите Споразумението или акаунта си в Център за професионално обучение \“Хипократ\“, можете просто да прекратите използването на нашите Услуги.

Всички разпоредби на Споразумението, които по своето естество трябва да останат в сила след прекратяването, ще продължат да действат и след прекратяването, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

Опровержение

Нашите услуги се предоставят „КАКТО СА“. и база „КАКТО НАЛИЧНО“. Център за професионално обучение \“Хипократ\“ и неговите доставчици и лицензодатели с настоящото се отказват от всякакви гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително, без ограничение, гаранциите за продаваемост, годност за определена цел и ненарушение. Нито Център за професионално обучение \“Хипократ\“, нито неговите доставчици и лицензодатели, не дават гаранция, че нашите Услуги ще бъдат без грешки или че достъпът до тях ще бъде непрекъснат или непрекъснат. Вие разбирате, че изтегляте от или по друг начин получавате съдържание или услуги чрез нашите Услуги по ваша собствена преценка и риск.

Юрисдикция и приложимо право

Освен до степента, в която приложим закон предвижда друго, Споразумението и всеки достъп до или използване на нашите Услуги ще се уреждат от законите на .

Подходящото място за всякакви спорове, произтичащи от или свързани със Споразумението и всеки достъп до или използване на нашите Услуги, ще бъдат щатските и федералните съдилища, разположени в .

Промени

Център за професионално обучение \“Хипократ\“ си запазва правото по свое усмотрение да променя или заменя тези Условия по всяко време.

Ако направим промени, които са съществени, ще ви уведомим, като публикуваме на нашия уебсайт или като ви изпратим имейл или друга комуникация, преди промените да влязат в сила. Известието ще определи разумен период от време, след който новите условия ще влязат в сила.

Ако не сте съгласни с нашите промени, тогава трябва да спрете да използвате нашите Услуги в рамките на определения период за предизвестие или след като промените влязат в сила.

Продължаващото ви използване на нашите Услуги ще бъде предмет на новите условия.

Call Now ButtonСвържи се с нас по телефона