Курс за офис секретар

Курс за "Офис секретар"

Професионална квалификация

Възможностите за кариерно развитие на завършилите курса са:

 • Придобиване на квалификация по професията  „Офис мениджър“ – трета степен
 • Други професии от област – Стопанско управление и администрация

Дипломата се издава от „Национална агенция за професионално образование и обучение“ и може да се използва и в останалите страни на ЕС

Какво ще знаете и можете?

Преминалите обучение по професията „Офис секретар“ и специалност „Административно обслужване“, получават знания и уменията за:

 • Създаването на бизнес документи
 • Интернет кореспонденция-обмен на данни
 • Попълване на първични счетоводни документи
 • Организиране работата и осъществява връзка между различните категории персонал на фирмата-координация между звената
 • Комуникация с потенциални клиенти и бъдещи партньори
 • Извършване на административна и оперативна дейност

В разширената професионална подготовка са включени  специфични познания за работа:

 • Програми за медицинска регистратура
 • Програми за дентална рецепция
 • Програми за работа с НЗОК
 • Познания по медицинска етика и психология
 • Основи на медицинското право
знания и умения на офис секретаря
офис секретар професионална реализация

Професионална реализация

Сфера на дейност -офис секретарят работи в частни и държавни фирми във всички сфери на икономиката.

Завършилите пълния курс на обучение се явяват на ДИ/Държавни изпити/ по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация-втора степен.Успешно положилите ДИ, получават Свидетелство за професионална квалификация.

 

ДИ се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката.

Кой може да се включи в курса?

Изисквания за включване в курса:

 • Завършено средно образование-копие на документ за завършена последна степен на образование.
 • Медицински документ, доказващ, че обучението по професията не е противопоказно на кандидата.
 • Декларация за съгласие за обработка на лични данни за целите на професионалното обучение.
 • Декларация с лични данни за провеждане и удостоверяване на професионалното обучение.
 • 3бр.актуални снимки/цветни, в анфас, на матирана хартия, отговарящи на изискванията на приложение №5, ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи/.
курдсист дистанционно обучение

ЦЕНА НА КУРСА - 1350.00 ЛЕВА

Как да кандидатствате?

Обадете се на телефон 0887 445 738, пишете на имейл hypokrat@abv.bg или използвайте формата отдолу

Местата в курса са ограничение, а записването се преустановява, след като се запълнят!

Какво казват нашите курсисти:

йорданка_янчева

С благодарност, за всичко, което ми дадохте!

„Времето, в което се изкачваш, е много по-значимо от времето, прекарано на върха.“….

Всичко, което съм постигнала и ще постигна, е Ваша заслуга!

Щастлива съм, че освен това Вие успяхте да видите в мен, даже повече от колкото аз самата предполагах, че нося!

За мен това е най-значимото!

Обещавам, да повярвам повече в себе си и да не Ви разочаровам , ще се старая и надграждам започнатото !

Благодаря Ви за разбирането, за човещината, за търпението…. Другото е  просто материално, което всеки може да постигне!

Бъдете здрави! 

Прегръщам Ви!

Дани

Йорданка Янчева, завърши успешно курса „Асистент на лекаря по дентална медицина“ в ЦПО „Хипократ“

 

 

Call Now ButtonСвържи се с нас по телефона