В Център за професионално обучение „Хипократ” вече имате възможност да получите Europass сертификат към издаваните свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за професионално обучение.

Този документ удостоверява информацията, съдържаща се в официалния сертификат,
с което я прави разбираема, особено за работодатели и институции в чужбина.

Освен представяне на информация за придобитата квалификационна степен се описват професионални умения, като резултат от обучението, като се акцентира върху способностите за справяне с конкретни практически задачи в съответната област.

Целта на документа е да опише квалификациите на преносителя по начин, който е разпознаваем в общоевропейски контекст.

Всеки Europass сертификат се издава на български и английски език. При желание отстрана на участник може да бъде издаден и на всеки европейски език.

Документите удостоверяващи завършеното обучение са по утвърдени Образци на и са валидни във всички страни от Европейския Съюз.

Право на Europass сертификат имат всеки обучаем завършващ или вече продобил професионална квалификация в Сдружение „Хипократ”.

Call Now ButtonСвържи се с нас по телефона