Програма – АСИСТЕНТ НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНA

Обща, отраслова и специфична професионална подготовка за професия „Асистент на лекар по дентална медицина“- трета степен на професионална квалификация:

 1. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
 2. Предприемачество.
 3. Икономика.
 4. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
 5. Организация на работния процес.
 6. Комуникация и чужд език.
 7. Комуникация и общуване.
 8. Правни вазимоотношения в лечебното заведение за дентално-медицинска помощ.
 9. Анатомия и физиология.
 10. Хигиенни правила и норми.
 11. Прием на пациент.
 12. Асистиране (алгориъм на поведение) при диагностични и лечебни процедури.
 13. Участив в профилактиката на оралните заболявания и промоция на денталното здраве.
 14. Административна дейност в лечебното заведение за дентално-медицинска помощ.
Call Now ButtonСвържи се с нас по телефона