Държавни образователни стандарти на Министерство на образованието и науката за професията „Асистент на лекар по дентална медицина“

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация трета степен по професия „Асистент на лекар по дентална медицина“ е утвърден с Наредба N.25 от 7-ми ноември 2018г. на министъра на образованието и науката, обнародвана в бр.96 на Държавен вестник.

Ето какво коментира адв. Мария Радева във връзка с новата наредба:

адв. Мария Радева, д-р по право
Специалист по Медицинско право, Трудово право, Здравно осигуряване, Консултант по правно регулиране в здравеопазването

ЦПО „Хипократ“ – вие бяхте първи и сте най-добри в обучението по професията „Асистент на лекаря по дентална медицина“!
От 20.11.2018 е в сила Наредба № 25 от 07.11.2018 за придобиване на квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“
След повече от 6 години съвместна работа с екипа на ЦПО „Хипократ“ – вече уверено мога да заявя – професията Асистент на лекар по дентална медицина придоби завършен статут!!!
Вие успяхте!

Съгласно новата наредба:
Асистентът на лекаря по дентална медицина може да работи в амбулатории (индивидуални и групови практики) за първична или специализирана дентално-медицинска помощ, в дентални или медико-дентални центрове. Той подпомага дейността на лекаря по дентална медицина при провеждане на профилактични мероприятия, в лечебния процес и през възстановителния период.
В своята работа асистентът на лекаря по дентална медицина спазва принципите за добра дентална грижа и изпълнява назначенията на лекаря по дентална медицина. 
Под ръководството на лекаря по дентална медицина асистентът извършва трудови, но не преки самостоятелни лечебни дейности, които допринасят за осигуряване на високо качество на дентално-медицинската дейност.

Call Now ButtonСвържи се с нас по телефона