ЦПО „Хипократ“ и Dentaprime – едно успешно партньорство

Партньорство – ЦПО „Хипократ“ и Dentaprime