УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Минимално входящо образователно ниво – завършено средно образование. Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Асистент на лекаря по денталната медицина”, което се удостоверява с медицинско свидетелство; молба – по образец с трите имена, адрес, телефон и е-mail. копие от дипломa медицинско от личен лекар Организационна форма: квалификационен курс Срок …

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Read More »