Място на провеждане

Място на провеждане на курсовете:

София – ул. „Цар Самуил” № 39

Русе – Клиника „Деян Славов” – ул. „Борисова” № 65
и клиника „Дукови” ул. „Петко Д. Петков“ № 9А

Варна – Клиника „Естетика” – ул.  „Опълченска“ № 10

Варна – Клиника “Дентапрайм”

Бургас – Клиника „My Smile”- ул. „Вардар“ № 26

Благоевград – Клиника “Дента Фейс” – ул. “Тодор Александров” № 19