Есенен курс в град Варна – НАЧАЛО 01.10.2017 г.

 

  • АСИСТЕНТ НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Изискванията за кандидатите са да имат завършено средно образование и медицинско удостоверение, че са физически и психически здрави, за да упражняват професията Асистент на лекаря по денталната медицина, както и да имат силно желание за нови знания и реализация като професионалисти в областта.

Квалификационният курс се провежда в рамките на 960 учебни часа, а формата на обучение се запазва в съботно-неделен курс от 09:00 – 19:00 часа.

Курсистите ще се обучават на правна нормативна база, комуникация, компютърни технологии, английски език, хигиенни норми, здравни грижи, икономически дисциплини и др.

Целите на обучението са завършилите да могат да прилагат професионално получените знания и да ги използват на практика при работата им в различни здравни и дентални центрове, заведения и кабинети, като подпомагат административните дейности, предоставят различна обучителна информация на пациентите,съдействат за ефективността на извършваните манипулации, подготвят пациента за лечението, стерилизират инструменти и др.

Завършеното професионално обучение, с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация след положен държавен изпит по теория и практика. Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, ще получат удостоверение за професионално обучение.

ЦПО Хипократ обучава по индивидуална програма работещи в дентални кабинети за придобиване на лицензирана правоспособност.

Цената на курсовете е:

  • АСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 1980 лв.

При записване се заплаща 10% от стойността на курса за запазване на място.

Останалата част от сумата се заплаща по време на обучението.

За записване и консултации – на телефон: 0887 445 738

Web sait: http://hippocratesbg.com;

E-mail адрес: hypokrat@abv.bg

Начин на плащане: банков превод

IBAN: BG38BPBI79401067015602

BIC: BPBIBGFF

Пощенска банка

ЦПО „Хипократ”

Очакваме Ви във Варна!

Call Now ButtonСвържи се с нас по телефона