ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БУРГАС! С любезното съдействие на клиника MY SMILE

·         АСИСТЕНТ НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Поради изключителния интерес към практикуването на професията дентален асиситент ЦПО „Хипократ” предлага на всички желаещи да придобият нова професионална квалификация в сферата на здравеопазването.

Изискванията за кандидатите са да имат завършено средно образование и медицинско удостоверение, че са физически и психически здрави, за да упражняват професията „Асистент на лекаря по денталната медицина”, както и да имат силно желание за нови знания и реализация като професионалисти в своята област.

Квалификационният курс се провежда в рамките на 960 учебни часа, а формата на обучение се запазва в съботно-неделен курс от 09:00 – 19:00 часа.

Курсистите ще се обучават на правна нормативна база, комуникация, компютърни технологии, английски, хигиенни норми, здравни грижи, икономически дисциплини и др.

Целите на обучението са завършилите да могат да прилагат професионално получените знания и да ги използват на практика при работата им в различни здравни и дентални центрове, заведения и кабинети като подпомагат административните дейности, предоставят различна обучителна информация на пациентите, съдействат за ефективността на извършваните манипулации, подготвят пациента за лечението, стерилизират инструменти и др.

Завършеното професионално обучение, с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация след положен държавен изпит по теория и практика. Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, ще получат удостоверение за професионално обучение.

ЦПО Хипократ обучава по индивидуална програма работещи в дентални кабинети за придобиване на лицензирана правоспособност.

Цената на курсовете е:

·         АСИСТЕНТ НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 1980 лв.

При записване се заплаща 10% от стойността на курса за запазване на място.

Останалата част от сумата се заплаща до началото на курса при набиране на достатъчен брой курсисти или се възстановява.

Начин на плащане: банков превод

IBAN: BG38BPBI79401067015602

BIC: BPBIBGFF

Пощенска банка

 

Записване за курса може да се извърши на място, в клиника My Smile, на ул. Вардар № 26 (зад Бургаски свободен университет),
на телефон: 0877 53 03 13 или на email: mysmile.burgas@gmail.com

Повече информация можете да намерите на телефон: 0887 44 57 38 – д-р Давидова

E-mail адрес: hypokrat@abv.bg

 

ЦПО „Хипократ”

Очакваме Ви в Бургас!

 DENTAL ASSISTANT

Call Now ButtonСвържи се с нас по телефона